تبلیغات
دلتنگی های من - ...
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


... ()

نیستم...

مدّت هاست...

و نخواهم بود...

و نخواهم ماند...

و نخواهم رفت...فرزند آدم  پنجشنبه 15 اسفند 1387 : ساعت 01:23 ق.ظ     نظر( )