تبلیغات
دلتنگی های من - ما
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


ما (زندگی )

درون توست اگر خلوتی و انجمنی است * برون زخویش كجا می روی، جهان خالی است

(بیدل دهلوی)فرزند آدم  پنجشنبه 24 بهمن 1387 : ساعت 03:07 ق.ظ     نظر( )