تبلیغات
دلتنگی های من - پوزش
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


پوزش (زندگی )

با عرض پوزش از همراهان....
تا چند روز آینده تمام لینک هایی که باز نمی شود درست خواهم کرد.


فرزند آدم  پنجشنبه 5 دی 1387 : ساعت 04:04 ب.ظ     نظر( )