تبلیغات
دلتنگی های من - خودخواه
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


خودخواه ()

خودخواه کیست ؟

تا آن زمان که بدست آوردن منافع تو به دیگران آسیب نرساند خودخواهی و برای خود خواستن خوب است امّا اگر القای نظر به دیگران مایه رنج وعذاب آنها گردد ...فرزند آدم  چهارشنبه 15 آبان 1387 : ساعت 03:35 ق.ظ     نظر( )