تبلیغات
دلتنگی های من
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


(من و خیّام )

تا كی غم آن خورم كه دارم یا نـه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پر كـن قدح باده كه معلومم نیست
 كاین دم كـه فرو برم برآرم یا نـه !


دوشینه سخنی شنیدم كه سخت در تفكرم فرو برد !
روزی رهگذری می پرسد :
آن چیست كه هر چه از آن برمی دارند پایانی نیست بر آن ؟
حضرت رسول مكرم اسلام(ع) می فرمایند : قرآن
و من در عجب ماندم كه واقعاً چقدر از وجود این كتاب بزرگ(كه بزرگیش را من و ما نمی توانیم بیان كنیم .) بهره می بریم!؟؟
وای بر ما خاكیان حقیر !فرزند آدم  پنجشنبه 19 بهمن 1385 : ساعت 12:02 ب.ظ     نظر( )