تبلیغات
دلتنگی های من - خسته ام ۱۲
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


خسته ام ۱۲ (درونم )

خسته ام

به قد تاریخ

از این همه نا مردمی ها

نه شانه ای برای گریستن

و نه گوشی برای شنیدن

و نه عشقی برای كشیدن

فقط ملال خاطر از روزگار

ماندن و پوسیدن...

در آیینه افتاده چین

از شرم این صد چهره هافرزند آدم  سه شنبه 18 مهر 1385 : ساعت 10:10 ق.ظ     نظر( )