تبلیغات
دلتنگی های من
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


(درونم )

حرف های تكراری:

آه اگر دیروز برگردد

من تو را چشم در راهم

و نمی دانم ،

می توانم تنهایی پیش برانم

این نفس را...فرزند آدم  سه شنبه 14 شهریور 1385 : ساعت 10:09 ق.ظ     نظر( )