تبلیغات
دلتنگی های من
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


(زندگی )

یكدیگر را دوست بدارید، اما پای عشق را به میان نكشید.

كنار هم باستید، اما نه چسبیده به هم.

بگذارید میان با هم بودنتان فاصله ای باشد.

جیران خلیل جیران

چند تا حرف بی سامان:

الف) از دوست به یادگار دردی دارم * كآن درد به صد هزار درمان ندهم

ب) نه كسی را درد زمان * نه زمان را درد كسی !!!

      

ج) گر عشق نباشد به چه كار آید دل ؟؟؟فرزند آدم  سه شنبه 16 خرداد 1385 : ساعت 02:06 ق.ظ     نظر( )