تبلیغات
دلتنگی های من - رازها۹
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


رازها۹ (درونم )

اگر پرسندم دلیل بودنت چیست ؟

اگر پرسندم دلیل سرپا  ماندنت ؟

اگر پرسندم دلیل نفس كشیدنت ؟

فقط در دو كلمه خلاصه :

نفرت و دیدن.

آری نفر....

ادامه مطلب...

اگر پرسندم دلیل بودنت چیست ؟

اگر پرسندم دلیل سرپا  ماندنت ؟

اگر پرسندم دلیل نفس كشیدنت ؟

فقط در دو كلمه خلاصه :

نفرت و دیدن.

آری نفرتی به اندازه وسعت تمام هفت آسمان و سه دنیا...

دیدن نابودیش...

نفرت از قومی خون خوار كه خود را بنی اسرائیل نامد.

آرزوی دیدن روزی كه در آتش قهر خداوندی می سوزد.

نفرتش سراسر وجودم را در بر گرفته تا جایی كه حاظرم تك تك سلول هایم و مولكول هایم و اتم هایم... بمبی شود و هر كدام در محله ای از سرزمین فتنه و آشوب انگلیس منهدم گردد و به آتشش كشد، كه گویند آتش پاك كننده است كه شك دارم در این مورد مصداق داشته باشد، كه از او تمام دنیا در آتش جنگ می سوزد...

و ای كاش در روزگار میرزای كوچك بودم و شاید در سرداران تنگستان و یا ویا چمران ها و ستارخان و باقرخان و در زمان سردار خراسان-سرخ جامگان- و همه آنها كه خون در خاك زدند برای دفاع از حق

از دشمنان برم شكایت به دوستان *** چون دوست دشمن است شكایت كجا بریم

كه هرچه بدبختی داریم از این به ظاهر متشرعین در خفا فروخته است كه به قول استاد شهیدم-دكتر علی- حق را ذبح شرعی می كنند...

شاید هم مانده ام تا از همان نسلی باشم كه مولایم بشارت داد دودمان یهود را از ریشه برخواهد كند و انسانیت را از شر فتنه هایش رها خواهد ساخت.

بازگشت...فرزند آدم  دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 : ساعت 11:05 ق.ظ     نظر( )