تبلیغات
دلتنگی های من - خسته ام ۱۱
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


خسته ام ۱۱ (درونم )

چه سخت است دوست نداشتن...

چه سخت است دست به تـنهایی زدن...

چه سخت است دانستن بودن، در نبــودن ...فرزند آدم  سه شنبه 9 اسفند 1384 : ساعت 08:02 ق.ظ     نظر( )