تبلیغات
دلتنگی های من
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


(زندگی )

شباهت دوست های خوب با ستاره ها چیست ؟
خوب معلوم !!!

هر دو گروه حتی وقتی آنها را نمی بینی، مطمئن هستی كه سرجایشان هستند.فرزند آدم  دوشنبه 8 اسفند 1384 : ساعت 01:02 ق.ظ     نظر( )