تبلیغات
دلتنگی های من - خسته ام۱۰
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


خسته ام۱۰ (درونم )

می نویسم

با دلی تنگ

با دلی سرشار از...

 ادامه مطلب...

می نویسم

با دلی تنگ

با دلی سرشار از بیهودگی

با دلی پر تنهایی

با دلی خالی از دلواپسی كسی

با دلی سنگینْ از هیچی...

...

وباز من تنهاتر از هیچگاه

و همدمم تنها اصوات مرده

آری، آری مرده ام !

مرده ام امّا زنده،

زنده ام امّا انگار مرده

حركتی در جان من نیست

انگارْ، جانی در میانم نیست

وصدایی از دوستْ، كه گوئی حظورش بی انتهاست

و بودنش بی پایان : اخلاص اخلاص...

كه اگر دوست داشتن به اخلاص رسیده باشد دوست را به دوست همانند می كند

و مرگی كه نخواهی دیدش

و حرفهایی كه گویی نباید بگوئیش

و دردهایی كه...

   

                                                                                                باز گشتفرزند آدم  دوشنبه 10 بهمن 1384 : ساعت 12:01 ب.ظ     نظر( )