تبلیغات
دلتنگی های من - خسته ام۸
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


خسته ام۸ (درونم )

این ترس از شکست است که مرا از پیشروی

 بازمی دارد.فرزند آدم  جمعه 9 دی 1384 : ساعت 02:12 ق.ظ     نظر( )