تبلیغات
دلتنگی های من - ...
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


... ()

ای کاش می بود اندکی احترام

در غفای این همه نامردیفرزند آدم  پنجشنبه 30 مرداد 1393 : ساعت 08:51 ب.ظ     نظر( )