تبلیغات
دلتنگی های من - ...
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


... ()

خدا با من است

اما من با خدا نیستم

حال ما خوب است...

اما باور نکنید...فرزند آدم  سه شنبه 31 تیر 1393 : ساعت 12:08 ق.ظ     نظر( )