تبلیغات
دلتنگی های من - دعا
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


دعا (زندگی )

خدایا توانایی ام ده به سامان کنم آنچه باید تغییر دهم، آنچنان که باید باشد و می توانم.
تا در روز قیامت شرمنده تو و تمام کسانی که دوستم داشتن و به من مهر ورزیدند نباشم.
آنان که تمام بدی ها و کاستی های مرا با مهر خود پوشاندند.
آنان که بی دریغ تحملم کردند.
تا شرمنده تو و تمام توانایی های که به من دادی نباشم.
و افسوس عمری را که گزراندم نخورم.
خدایا بگزار تا سپاس گویم تمام نعمت هایت را با تلاشم.
بگزار تا امید در تمام وجودم سیال گردد.
بگزار تا وجودم محملی برای رسیدن شادی به دیگران شوم.
و  خوبی هایت به دیگران...
خدایا مرا راضی کن به نتیجه تلاشم...


فرزند آدم  یکشنبه 21 آبان 1391 : ساعت 01:03 ب.ظ     نظر( )