تبلیغات
دلتنگی های من - پرسش
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


پرسش (زندگی )

سوالی که چند وقتی است ذهنم را مشغول داشته است! من چقدر آدم خوب یا بدی هستم!!؟

اصلاً خوبم یا بد!!؟

یا از آن هم بدتر، بدرد بخور هستم ؟؟؟

در زندگی در کجای زندگی قرار دارم! و واقعاً این بی پاسخی و این وضعیت بی سامان تا کی ادامه خواهد داشت؟فرزند آدم  سه شنبه 27 دی 1390 : ساعت 03:43 ق.ظ     نظر( )