تبلیغات
دلتنگی های من - محبت
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


محبت (زندگی )

لعنت به من اگر دیگر برای کسی هدیه بخرم و یا محبت کنم...

هیچ کس در این دنیا ارزش بودنت را ندارد.فرزند آدم  پنجشنبه 12 آبان 1390 : ساعت 04:31 ب.ظ     نظر( )