تبلیغات
دلتنگی های من - ...
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد *** خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد *** من مانده ام تنهای تنها، من مانده ام تنها میان سیل غم ها *** گل پونه ها، نامهربانی آتشم زدم *** گل پونه ها، بی هم زبانی آتشم زد *** می خواهم اكنون تا سحرگاهان بداند *** افسرده ام، دیوانه ام، آزرده جانم...


... (زندگی )

مُردم از بی از غیرتی

وه چه ننگ است این زندگی

...

..

.فرزند آدم  یکشنبه 6 اردیبهشت 1388 : ساعت 12:39 ق.ظ     نظر( )